KONTAKT

Właścicielem marki WOODFORM jest PLEXIFORM DISPLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (81-873) przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000420163, NIP 5851464481, REGON 221662589.

Kontakt:

biuro@woodform.pl

Bezpośredni kontakt w sprawie zamówień:

grzegorz@woodform.pl

tel. +48 790 642 624

Woodform

PLEXIFORM DISPLAY Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wyspiańskiego 3

81-873 Sopot

NIP: 5851464481

REGON: 221662589

KRS: 0000420163

Regał „Spring” jest prawnie chronionym Zarejestrowanym Wzorem Wspólnotowym pod numerem 008368583-0001 i podlega ochronie prawnej na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.